Taro, 1982-1994
Taro, 1982-1994Bronce, 178 x 63 x 99 cm

Taro, 1982-1994
Ones, 1987
Personatge II, 11-1987
Personatge III, 1987
Traçat de dona, 1989
Projecte per a un monument, 1991 (Barcelona)
Linies al espai, 1989
Pescadora, 1990
Figura asseguda, 1990
Dona, 1991
Dona asseguda II, 1991 (Barcelona)
Nina, 1991 (Barcelona)
Figura asseguda, 1991 (Barcelona)
Dona II, 1991 (Barcelona)
Linies de cap II, 1991
Lignes de Tête, 1991 (Barcelona)
Cap, 1993
Dona, 1990
Cap de noia I, 1993 (Barcelona)
Cap de noia II, 1993 (Barcelona)
Cap de noia III, 1993 (Barcelona)
Cap de noia IV, 1993 (Barcelona)
Cap de noia V, 1993 (Barcelona)
Porta home 5/6,  8-1993 (Barcelona)
Mermaid, 9-1994 (Barcelona)
Threshold Head (Modelo 1 de 9), 1996
Threshold Head (Modelo 2 de 9), 1996
Threshold Head (Modelo 7 de 9), 1996
Threshold, 1996 (Atlanta)
Marc, 1997 (Barcelona)