Fortaleza I (Avistament), 2010
Fortaleza I (Avistament), 2010Aguafuerte y resinas, 51 x 65,8 cm / 31,8 x 24 cm

Fortaleza I (Avistament), 2010
Fortaleza II (Rebuda hipnotica), 2010
Fortaleza III (Finestra), 2010
Fortaleza IV (Partida), 2010
Fortaleza V (Cap de dona), 2010
Fortaleza VI (Cap d'home), 2010