Artículos

 

Estudio de coloros \"Cap Threshold\", 1996
Estudio de coloros "Cap Threshold", 1996Tinta china y acuarela sobre papel, 10,9 x 8,9 cm

Estudi, 1997
Estudi, 1997
Estudi, 1997
Entre-aigua verd, 1997
Núvol de Marc, 1997
Traspàs, 1997 (Barcelona)
Traspàs lila, 1997
Traspàs, 1997 (Barcelona)
Orenetes i coloms, 2000
Instant, 2000
Ocells, 2000
Estudio de colores \
Estudio de coloros \
Marc I, 1997
Marc VI, 1997