Artículos

 

Ocells, 2000
Ocells, 2000Grabado, 46 x 38 cm

Estudi, 1997
Estudi, 1997
Estudi, 1997
Entre-aigua verd, 1997
Núvol de Marc, 1997
Traspàs, 1997 (Barcelona)
Traspàs lila, 1997
Traspàs, 1997 (Barcelona)
Orenetes i coloms, 2000
Instant, 2000
Ocells, 2000
Estudio de colores \
Estudio de coloros \
Marc I, 1997
Marc VI, 1997