Artículos

 

Funda, 1972
Funda, 1972Lona, 168 x 55 x 24 cm

Llimós en marxa, 1972
Llimós en marxa, 1972
Llimós en marxa, 1972
Llimós en marxa, 1972
Corredores, 1972
Corredores, 1972
Corredores, 1972
Exposición R. Llimós, Entrada de la exposición, 1970
Exposición R. Llimós, Exposición, 1970
Exposición R. Llimós, Neo Veure, 1970
Exposición R. Llimós, Espai de reflexión, 1970
Exposición R. Llimós, Texto Daniel Giralt-Miracle, 1970
Assassinat de l'espectador, 1970
Assassinat de l'espectador, esquela recordatória, 1970
Funda, 1972
Funda, 1972
Funda, 1972
Funda, 1972